آشنایی با گیاه دارویی جینسینگ اکسیر جوانی

اشتراک گذاری

طي ساليان متمادي داروهاي طبيعي خصوصاً گياهان دارويي تنها راه درمان محسوب مي شد و در عين حال مواد اوليه موجود در آن ها در صنعت داروسازي مورد استفاده قرار مي گرفت. در اوايل قرن حاضر پيشرفت علم شيمي و كشف سيستم هاي پيچيده سنتز ارگانيك منجر به توسعه صنعت داروسازي و جايگزيني شيمي درماني شد. بدين طريق پزشكي مدرن توانست بسياري از بيماري هاي غير قابل علاج و غالباَ مر گ آور را درمان كند. اين مسئله خصوصاَ در رابطه با بيماري هاي عفوني كه به وسيله سولفاميدها، آنتي بيوتيك ها و ديگر تركيبا ت شيميايي مداوا شده اند، بيشتر صدق مي كند. با وجود اين، گياهان دارويي و داروهايي كه از آن ها تهيه مي شوند، هرگز به طور كامل كنار گذاشته نشدند. مواد اوليه مؤثري كه در گياهان به صورت ذخيره موجود است، پيوسته به عنوان موادي غير قابل جايگزين مورد استفاده بوده و خواهد بود. همچنين طب مردمي و عطاري ها نيز هيچ وقت استفاده از اين مواد را متوقف ننموده و طب سنتي را به شكلي كه از پدران و اجداد دور خود به ارث برده اند همواره پاس داشته اند. با گذشت زمان بر تعداد گياهان دارويي شناخته شده افزوده شد و زمينه هاي كاربرد آن ها نيز گسترده تر گرديد. كشف گياهان جديد از نمونه هاي آورده شده از سرزمين هاي دور، دستيابي به كاربردهاي نوين به عنوان داروهاي كمكي در درمان هاي شيميايي يا آنتي بيوتيكي، پي بردن به ارزش بهداشتي گياهان و بالاخره كشف مواد جديدي نظير ويتامين ها، هورمون ها، مواد ضد ميكروبي، ضد ويروسي، ضد توموري در ميان گياهان شناخته شده و يا گياهاني كه به تازگي كشف شده اند، بار ديگر در پيشرفت طب گياهي كمك شاياني كردند. در عصر جديد صنايع داروسازي، پزشكان و گروه هاي تحقيقاتي بسياري از كشورها مجدداَ توجه خود را به منابع طبيعي و گياهان دارويي معطوف داشتند، به طوري كه امروزه ما شاهد مزارع وسيع آزمايشي و توليدي هستيم. كشت گياهان دارويي در حال حاضر به عنوان شاخه مهمي از كشاورزي مطرح است كه براي استخراج و توليد مواد اوليه اي كه در ساخت داروهاي موجود به كار مي روند، صورت مي گيرد. به دليل اين كه مواد مؤثره موجود در داروهاي گياهي به دليل همراه بودن آنها با مواد ديگر پيوسته از يك حالت تعادل بيولوژيك برخوردار مي باشد، بنابراين در بدن انباشته نشده و اثرات جانبي به بار نمي آورند. از اين رو برتري قابل ملاحظه اي نسبت به داروهاي شيميايي دارند. با توجه به موارد مذكور و اهميت گيا هان دارويي در اين نوشتار سعي بر آن است تا با معرفي گياه جین سینگ و تركيبات مؤثره آن، روش هاي جمع آوري و كشت این گياه دارويي را مورد بررسي قرار داد.


پرداخت ودانلود


قیمت : 0 تومان

دیدگاه شما


نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
آشنایی با گیاه دارویی جینسینگ اکسیر جوانی10/15/2018طي ساليان متمادي داروهاي طبيعي خصوصاً گياهان دارويي تنها راه درمان محسوب مي شد و در عين حال مواد اول... طي ساليان متمادي داروهاي طبيعي خصوصاً گياهان دارويي تنها راه درمان محسوب مي شد و در عين حال مواد اوليه موجود در آن ها در صنعت داروسازي مورد استفاده قرار مي گرفت. در اوايل قرن حاضر پيشرفت علم شيمي و كشف سيستم هاي پيچيده سنتز ارگانيك منجر به توسعه صنعت داروسازي و جايگزيني شيمي درماني شد. بدين طريق پزشكي مدرن توانست بسياري از بيماري هاي غير قابل علاج و غالباَ مر گ آور را درمان كند. اين مسئله خصوصاَ در رابطه با بيماري هاي عفوني كه به وسيله سولفاميدها، آنتي بيوتيك ها و ديگر تركيبا ت شيميايي مداوا شده اند، بيشتر صدق مي كند. با وجود اين، گياهان دارويي و داروهايي كه از آن ها تهيه مي شوند، هرگز به طور كامل كنار گذاشته نشدند. مواد اوليه مؤثري كه در گياهان به صورت ذخيره موجود است، پيوسته به عنوان موادي غير قابل جايگزين مورد استفاده بوده و خواهد بود. همچنين طب مردمي و عطاري ها نيز هيچ وقت استفاده از اين مواد را متوقف ننموده و طب سنتي را به شكلي كه از پدران و اجداد دور خود به ارث برده اند همواره پاس داشته اند. با گذشت زمان بر تعداد گياهان دارويي شناخته شده افزوده شد و زمينه هاي كاربرد آن ها نيز گسترده تر گرديد. كشف گياهان جديد از نمونه هاي آورده شده از سرزمين هاي دور، دستيابي به كاربردهاي نوين به عنوان داروهاي كمكي در درمان هاي شيميايي يا آنتي بيوتيكي، پي بردن به ارزش بهداشتي گياهان و بالاخره كشف مواد جديدي نظير ويتامين ها، هورمون ها، مواد ضد ميكروبي، ضد ويروسي، ضد توموري در ميان گياهان شناخته شده و يا گياهاني كه به تازگي كشف شده اند، بار ديگر در پيشرفت طب گياهي كمك شاياني كردند. در عصر جديد صنايع داروسازي، پزشكان و گروه هاي تحقيقاتي بسياري از كشورها مجدداَ توجه خود را به منابع طبيعي و گياهان دارويي معطوف داشتند، به طوري كه امروزه ما شاهد مزارع وسيع آزمايشي و توليدي هستيم. كشت گياهان دارويي در حال حاضر به عنوان شاخه مهمي از كشاورزي مطرح است كه براي استخراج و توليد مواد اوليه اي كه در ساخت داروهاي موجود به كار مي روند، صورت مي گيرد. به دليل اين كه مواد مؤثره موجود در داروهاي گياهي به دليل همراه بودن آنها با مواد ديگر پيوسته از يك حالت تعادل بيولوژيك برخوردار مي باشد، بنابراين در بدن انباشته نشده و اثرات جانبي به بار نمي آورند. از اين رو برتري قابل ملاحظه اي نسبت به داروهاي شيميايي دارند. با توجه به موارد مذكور و اهميت گيا هان دارويي در اين نوشتار سعي بر آن است تا با معرفي گياه جین سینگ و تركيبات مؤثره آن، روش هاي جمع آوري و كشت این گياه دارويي را مورد بررسي قرار داد.5.0
آشنایی با گیاه دارویی جینسینگ اکسیر جوانی طي ساليان متمادي داروهاي طبيعي خصوصاً گياهان دارويي تنها راه درمان محسوب مي شد و در عين حال مواد اوليه موجود در آن ها در صنعت داروسازي مورد استفاده قرار مي گرفت. در اوايل قرن حاضر پيشرفت علم شيمي و كش... Product #: 0 stars, based on 0 reviews Regular price: 0 تومان تومان0Available from: In stock! Order now!
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید